U bent hier

Huisreglement Strandbad Oostduinkerke

Het huisreglement leest u voordat u zich aanbiedt aan het onthaal. De bezoeker gaat automatisch akkoord bij het aangaan van een ticketaankoop. Het zwembadgebouw en bijbehorende ligweide zijn rookvrij. Er is cameratoezicht.

Toegang

 • De Gemeenteraad van Koksijde bepaalt de toegangsprijzen en het huisreglement.
 • De toegang sluit tijdelijk bij het bereiken van het maximum aantal toegelaten bezoekers (Vlaremreglementering).
 • Een kind jonger dan 9 jaar dient begeleid door een toezichthoudende volwassene, die verantwoordelijk is en blijft gedurende het verblijf in het badencomplex.
 • Er worden geen reservaties vastgelegd. Het aantal beschikbare plaatsen hangt af van de bezetting bij aankomst (veiligheid bezoekers).
 • Er zijn twee gebruiksperiodes vastgelegd; een voor- en een namiddagshift. Tussen 11.50 uur en 13 uur is het zwembad gesloten. Een ticket is geldig voor één shift. Voor elke shift is een afzonderlijk toegangsticket nodig. Het uur van sluiting is bindend.
 • Tijdens de maand juni & september zijn de openingsuren als volgt: de eerste shift vangt aan om 9 uur tot 11.50 uur, het gebouw verlaten om 12 uur.. De tweede shift vangt aan om 13 uur tot 17.50 uur, het gebouw verlaten om 18 uur.
 • Tijdens de maand juli & augustus zijn de openingsuren als volgt: de eerste shift vangt aan om 9 uur tot 11.50 uur, het gebouw verlaten om 12 uur. De tweede shift vangt aan om 13 uur tot 18.50 uur, het gebouw verlaten om 19 uur.
 • Een toegangskaartje kan niet op voorhand aangekocht worden. Het aantal strandzetels is beperkt en ter beschikking zolang de voorraad strekt.
 • Bij ontruiming van het badencomplex door onvoorziene omstandigheden wordt het toegangsticket niet terug betaald.
 • Er bestaat geen voorkeursbehandeling bij het binnenkomen.

Hygiëne - veiligheid – dresscode

 • De zweminstructeurs geven zwemonderricht in de lengte van het bad. Ze hinderen de andere baders niet.
 • Drijvende hulpmiddelen zoals onder meer zwembandjes zijn niet toegelaten in het diep gedeelte van het 25 meterbad.
 • Het personeel heeft het recht om de toegang te weigeren aan elke persoon, die een gevaar inhoudt voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen. Dit houdt onder meer in: dronkenschap, agressief gedrag, stalken van het personeel, niet-naleving van het huisreglement, het negeren van de richtlijnen.
 • Zwemmers met niet-verzorgde wonden, wratten en huidaandoeningen zoals schimmelinfecties, hyperhidrosis, kalknagels, … worden niet toegelaten.
 • Personen, die zich om andere redenen dan hierboven vermeld, in een staat bevinden, waarbij het toegangsverbod verantwoord is, kunnen geweigerd worden.
 • Het Gemeentebestuur van Koksijde is niet verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen geplaatst in de vestiairekastjes. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
 • Skeelers, schijven, ballen, rolschaatsen, skateboards, duikbrillen (type duiksport), persoonlijk spelmaterieel zijn verboden. Een zwembril (“chloorbril”) is toegelaten.
 • Dieren zijn niet toegelaten met uitzondering van assistentiehonden.
 • De publieke ruimtes zijn duidelijk afgebakend. De ongeschoeide zones betreedt u blootsvoets.
 • Het dragen van een aangepaste en fatsoenlijke zwemoutfit is verplicht. Een badpak past nauwsluitend. De gebruikte stof is niet doorschijnend als het badpak nat wordt. De aanbevolen dresscode is een klassiek badpak voor dames en een traditionele zwembroek voor de heren.
 • Omwille van de veiligheid zijn verboden: een strandshort, legging, roei-uitrusting, T-shirt, burkini.
 • Elke bader neemt een douche vooraleer de ongeschoeide zones te betreden.
 • Bedreigingen, onbehoorlijk gedrag of woordgebruik kunnen leiden tot uitwijzing. Het schepencollege kan een definitief toegangsverbod opleggen.
 • Elke redder kan/mag de zwemcapaciteiten beoordelen. Indien de veiligheid van betrokkene bedreigd wordt, kan zij/hij de toegang tot het 25 meterbad verbieden.
 • Radio’s of andere geluidsapparaten zijn verboden in het gebouw of ligweide.
 • In de rookvrije ligweide zijn glazen voorwerpen, rookgerief, drank en eetwaren verboden.

Verantwoordelijkheid

 • De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht binnen het afgesloten domein.
 • De aangeboden recreatiemogelijkheden worden op eigen verantwoordelijkheid gebruikt.
 • De leerkrachten / begeleiders blijven verantwoordelijk voor de kinderen. Zij houden toezicht vanop de kade. Allen zwemmen in het gezichtsveld van de leerkracht / begeleider.
 • De lesgever waakt erover dat de ongeschoeide ruimtes gerespecteerd worden. Ze vangen hun leerling op aan het onthaal, waar de nodige afspraken gemaakt worden. De instructeur draagt gedurende de volledige zwemles de verantwoordelijkheid (van inkom tot verlaten gebouw.) De begeleider betalen eveneens de toegangsprijs.
 • De gebruiker dient de toezichthoudende redders te verwittigen indien haar/zijn gezondheidstoestand dat vereist. Hij/zij draagt een opvallende badmuts. Indien de constante aandacht vereist is, moet er voor persoonlijke begeleiding gezorgd worden.
 • Bij een incident in het badencomplex verlaat iedereen de baden.
 • Bij brand, water- en/of luchtvervuiling worden de richtlijnen van het personeel stipt opgevolgd. Zij zijn geoefend en beheersen de noodprocedures.
 • Bij bliksem worden de baden en kades gesloten. Het toegangsticket wordt niet terugbetaald.

 

Het Gemeentebestuur Koksijde 2017.