U bent hier

Heraanleg Nieuwpoortsteenweg vangt aan in 2022

Zoals u ongetwijfeld al hebt vernomen plant de gemeente samen met de Vlaamse Overheid (Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) de heraanleg van de Nieuwpoortsteenweg tussen de Hazebeekstraat en de Kinderlaan (watertoren). Ook een deel van de Karthuizerstraat wordt in deze werken meegenomen. Momenteel is de aanbestedingsprocedure hiervoor lopende en hopen we binnenkort een aannemer te kunnen aanstellen. Van zodra de exacte planning gekend is, zal een infovergadering georganiseerd worden, waarvoor u nog een uitnodiging zal ontvangen.

De werken omvatten de aanleg van veilige fietspaden, parkeervoorzieningen waar nodig/mogelijk, groenvoorzieningen, voetpaden waar noodzakelijk, riolering, veilige bushaltes en nieuwe openbare ledverlichting.

De werken gaan ook een stuk ruimer dan alleen de Nieuwpoortsteenweg: we voorzien ook deels de heraanleg van de Karthuizerstraat, met aanleg van riolering van de Nieuwpoortsteenweg tot huisnummer 22 en een persleiding tot huisnummers 40-42. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het Zouavenpad (tot huisnummer 2) en de Labeurhoek (tot huisnummer 3) enkele woningen aan te sluiten op het rioleringsnetwerk.

Ter voorbereiding van de wegenwerken zullen de nutsmaatschappijen wel reeds starten met de vernieuwing van de nutsleidingen in de Nieuwpoortsteenweg, te starten met het deel tussen de Hazebeekstraat en de Hof ter Hillestraat. Deze werken gaan normaalgezien van start op 15 september a.s.. Doorgaand verkeer zal mogelijk blijven, er zal plaatselijk met verkeerslichten gewerkt worden waardoor wel wat hinder kan ontstaan.

Indien u een aanpassing, verzwaring, uitbreiding,…. wenst van uw nutsaansluiting (water, elektriciteit, gas,  data, …) dan raden wij u aan contact op te nemen met de betreffende maatschappijen (Aquaduin, Fluvius, Gaselwest, Telenet, Proximus,…) want deze werken zijn het ideale moment om dit uit te voeren. Aansluiting op de riolering gebeurt via de werken van de gemeente.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: ‘We zijn blij dat we eindelijk van start kunnen gaan met de verdere aanleg van veilige fietspaden langs de Nieuwpoortsteenweg, als verder verlengstuk van de fietspaden in de Robert Vandammestraat, Koksijdesteenweg, enz. Zo zal de Polderstraat ook verder kunnen ontlast worden en de Nieuwpoortsteenweg als gewestweg de verbindingsfunctie volop op een veilige manier kunnen vervullen. Ook Aquaduin zal de omgeving van de watertoren opfrissen en er zal ook een mooi project gerealiseerd worden om de watertoren zelf toegankelijk te maken als uitkijkpunt.’

De werken starten vermoedelijk na de zomer van 2022 en verlopen gefaseerd. Meer info volgt later.

De werken worden geraamd rond 6,25 miljoen euro (incl. btw), met zowel subsidies van de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en verkeer, een kleine 4 miljoen euro (voor de fietspaden, rijweg, nieuwe openbare ledverlichting) en van de Vlaamse Milieumaatschappij ca. 1 miljoen euro (voor de riolering).

Studiebureau is Cnockaert uit Wervik.