U bent hier

Gemeenteraadscommissie

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement vier gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

Gelet op de huidige corona-situatie gaan deze raden momenteel door via Teams en kunnen ook live gevolgd worden via www.koksijde.be/streaming

Welke gemeenteraadscommissies zijn er?

 • Een gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie, met bevoegdheden: financiën, informatie, personeel, inspraak en burgerparticipatie, rechtszaken, informatisering, administratieve vereenvoudiging, politie en veiligheid, archief, intergemeentelijke samenwerking
  leden : Deltombe Luc (voorzitter), Paelinck Julie, Dalle Bieke, Charlotte Castelein, Vancayseele Ivan, De Coster Alain, Hillewaere Peter, Decorte Dirk en Vandenbroucke Patricia
 • Een gemeenteraadscommissie Vrije Tijd, met bevoegdheden: cultuur, erfgoed & archiefwezen, musea en monumentenzorg, internationale samenwerking, dierenwelzijn, toerisme, jeugd, onderwijs, kinderopvang, sport en ontspanning, erediensten
  leden : Castelein Charlotte (voorzitter), Deltombe Luc, Dalle Bieke, Delie Greta, Vancayseele Ivan, Bogaerts Suze, Decorte Dirk, De Rechter Sam en Hancke Adelheid
 • Een gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken, met als bevoegdheden: verkeer & mobiliteit, landbouw, openbare werken, groendienst, begraafplaatsen, gemeentelijk patrimonium, leefmilieu, huisvesting, openbaar vervoer, reddingsdiensten, middenstand en lokale economie, landschapszorg, ruimtelijke ordening en stedenbouw
  leden : Dalle Bieke (voorzitter), Castelein Charlotte, Ghyselen Henk, Julie Paelinck, Vancayseele Ivan, Alain De Coster, Vandenbroucke Patricia, Hancke Adelheid en Verhaeghe Greet
 • Een gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken, met als bevoegdheden: gehandicaptenbeleid, gezinszorg, seniorenbeleid, sociale zaken, welzijnsbeleid, integratiebeleid
  leden : Delie Greta (voorzitter), Paelinck Julie, Ghyselen Henk, Dalle Bieke, Vancayseele Ivan, Pieters Bart, Ringoot Koen, Verhaeghe Greet en De Rechter Sam

Vanaf 2021 zijn de uitnodigingen en verslagen van de gemeenteraadscommissies beschikbaar op de raadpleegomgeving.

Archief

datum GRC agenda verslag
10/12/2020 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
10/12/2020 Gemeenteraadscommissie Vrije Tijd
07/10/2020 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
25/06/2020 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
25/06/2020 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
13/02/2020 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
05/12/2019 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
26/11/2019 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
27/06/2019 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
27/06/2019 Gemeenteraadscmmissie Grondgebiedzaken
20/05/2019 Gemeenteraadscommissie Welzijn en sociale zaken
08/05/2019 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
25/04/2019 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
26/11/2018 Gemeenteraadscommissie Grondgebiedzaken
08/10/2018 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
31/01/2018

Gemeenteraadscommissie grondgebiedzaken

12/12/2017 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
12/12/2017 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
14/06/2016 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie
15/06/2016 Gemeenteraadscommissie Vrije tijd
13/12/2016 Gemeenteraadscommissie Financiën, personeel en administratie