U bent hier

Concessies

CONCESSIE INZAKE HET RECHT TOT HET PLAATSEN VAN TENTEN VOOR DE EXCLUSIEVE VERKOOP VAN DRANKEN EN VOEDINGSWAREN AAN HET PUBLIEK VAN DE WERELDBEKER UCI CYCLOCROSS kOKSIJDE OP 21 NOVEMBER 2021

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde maakt bekend dat op dinsdag 19 oktober 2021 om 10u00 in openbare zitting in de affichezaal van het gemeentehuis zal overgegaan worden tot de volgende open aanbesteding: Concessie inzake het recht tot het plaatsen van tenten voor de exclusieve verkoop van dranken en voedingswaren aan het publiek van de Wereldbeker UCI Cyclocross Koksijde op 21 november 2021

De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden voor 13 oktober 2021 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘Publiekscatering Wereldbeker UCI Cyclocross Koksijde', gericht aan het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.