U bent hier

Concessies

CONCESSIE INZAKE HET RECHT OM MET EEN AMFIBIEBOOT IN ZEE TE STEKEN VAN OP HET STRAND VAN KOKSIJDE PERIODE 2021-2026.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde maakt bekend dat op maandag 19 april 2021 om 14u00 in openbare zitting in de Abt Eliaszaal van het gemeentehuis zal overgegaan worden tot de volgende open aanbesteding met opbod: Concessie inzake het recht om met een amfibieboot in zee te steken van op het strand van Koksijde periode 2021-2026

De aanbiedingen/inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gestuurd te worden voor 13 april 2021 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘Uitbating van amfibieboot, in zee te steken van op het strand van Koksijde', gericht aan het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek