U bent hier

Concessies

CONCESSIE INZAKE HET RECHT TOT HET VERKOPEN VAN ROOMIJS OP HET STRAND - STANDPLAATS OOSTDUINKERKE - PERIODE 2022-2026 - 2e prijsvraag

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Koksijde maakt bekend dat op donderdag 31 maart 2022 om 13 uur in openbare zitting in de Abt Eliaszaal van het gemeentehuis wordt overgegaan tot de volgende open aanbesteding zonder opbod: Concessie inzake het recht tot het verkopen van roomijs op het strand - standplaats Oostduinkerke - periode 2022-2026 (2e prijsvraag).

De aanbiedingen/inschrijvingen moet je schriftelijk en aangetekend sturen voor 27 maart 2022 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbel en gesloten omslag, de binnenomslag draagt de vermelding ‘Recht tot het verkopen van roomijs op strand -periode 2022-2026', gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde volgens het voorgeschreven inschrijvingsformulier en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek.