U bent hier

Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen

In het voorjaar van 2001 werd door de Vlaamse Overheid een ‘Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen’ voorgesteld. Het gaat om een gedragscode met afspraken voor een betere coördinatie en kwaliteit van de werken, van de studiefase tot de uitvoering. De code moet helpen vermijden dat allerlei nutsbedrijven om de haverklap straten of trottoirs openleggen. Ze moet bovendienhet aantal herstellingen van slechte kwaliteit verkleinen. In de gemeenteraad van 22 november 2001 werd deze code door de gemeenteraad van Koksijde ondertekend.

De Code bevat onder meer volgende afspraken:

  • Coördinatie van de werken, door o.a. vroegtijdige kennisgeving aan gemeenten en aan andere nutsbedrijven, drie coördinatievergaderingen voor en werfvergaderingen tijdens de werken, uitwisselingen coördinaten contactpersonen
  • Minimum hinder voor omwonenden en passanten, informatieplicht ten opzichte van omwonenden (2 dagen vooraf) en naar openbare vervoers- en hulpdiensten
  • Kwaliteitsvolle uitvoering, met onder andere afspraken m.b.t. tot schade, signalisatie, werken buiten normale uren, oplevering
  • Respecteren sperperiode, waarbij in principe op die plaats binnen de twee jaar geen werken worden uitgevoerd
  • Door vroegtijdige kennisgeving van de werken kunnen andere nutsbedrijven hun plannen in de tijd aanpassen