U bent hier

Broedgevallen van huiszwaluw, boerenzwaluw en kerkuil

Huis - en boerenzwaluwen overwinteren in het zuiden en vliegen in het voorjaar duizenden kilometers om op hun vaste stek te komen broeden. Hun helder gekwetter en elegante vlucht maakt hen bij velen zeer geliefd. Ze hebben het echter niet onder de markt dezer jaren. Hun trektocht verloopt niet zonder risico en ook hier vinden ze steeds minder geschikte plaatsen om te broeden. De uitwerpselen worden niet door iedereen gewaardeerd, dakoversteken verdwijnen, stallen blijven gesloten of krijgen andere functies, ... . 

Gastvrijheid kan vaak de start betekenen voor een nieuwe kolonie. Zeker wanneer in de buurt ook wat water, modder en voedsel (insecten) te vinden is. Help mee en hang bijvoorbeeld een stevig kunstnest onder je dakoversteek, sluit je schuur niet helemaal af, hang een mestplankje onder bestaande kolonies om minder last van uitwerpselen te hebben,

Wie succesvolle broedgevallen kan aantonen, wordt beloond met een premie. De regeling geldt ook voor kerkuilen. Want in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, huist ook de kerkuil vooral in boerderijen met open schuren of andere bijgebouwen. Op vandaag gebeurt dat vaak in een zogenaamde kerkuilenbak. Dat is een grote nestkast die in onze regio wordt geplaatst op initiatief van Natuurwerkgroep De Kerkuil.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal succesvolle broedgevallen. Meerdere legsels in één broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als één nest.

Huiszwaluw

Eén nest 10 euro
Kleine zwaluwkolonie (2 tot 5 nesten) 15 euro
Middelgrote zwaluwkolonie (6 tot 10 nesten) 25 euro
Grote zwaluwkolonie (11 tot 20 nesten) 40 euro
Zeer grote zwaluwkolonie (meer dan 20 nesten) 50 euro

Boerenzwaluw

Eén nest 10 euro
Kleine zwaluwkolonie (2 tot 5 nesten) 15 euro
Middelgrote zwaluwkolonie (6 tot 10 nesten) 25 euro
Grote zwaluwkolonie (11 tot 20 nesten) 40 euro
Zeer grote zwaluwkolonie (meer dan 20 nesten) 50 euro

Kerkuil

Succesvol broedgeval in nest (kerkuilenbak) 50 euro

Werkwijze

De nesten worden gecontroleerd door vzw Natuurwerkgroep De Kerkuil. De vrijwilligers van deze natuurvereniging brengen in onze streek het aantal broedgevallen in kaart en zijn goed vertrouwd met de dieren.

  • breng de dienst Mil&DO op de hoogte, bij een vermoeden van één of meerdere nesten,
  • heb je in het verleden al nesten gehad en heeft de vzw deze al komen tellen? Dan komen ze jaarlijks automatisch bij je langs.

Natuurwerkgroep De Kerkuil brengt het subsidieformulier mee. Dit dient ondertekend te worden door beide partijen.