U bent hier

Brandweer en politie

Hulpverleningszone Westhoek

Het decreet lokaal bestuur legt voor de documenten van de hulpverleningszone Westhoek geen verplichte bekendmaking op via de gemeentelijke webtoepassing.
De agenda van de zoneraad is steeds te raadplegen op de website van de hulpverleningszone. De lijst van de genomen besluiten van de raad zullen 10 dagen nadat ze zijn genomen bekend gemaakt worden op de website van de Hulpverleningszone. Ook de wijze waarop inzage kan verkregen worden van de beslisisngen zal op de lijst kunnen geraadpleegd worden.
Website: www.brandweerwesthoek.be

Politiezone Westkust

Het decreet lokaal bestuur legt voor de documenten van de politiezone geen verplichte bekendmaking op via de gemeentelijke webtoepassing.
De lijst van de genomen besluiten van de politieraad zullen 10 dagen nadat ze zijn genomen bekend gemaakt worden op de website van de politiezone Westkust. Ook de wijze waarop inzage kan verkregen worden van de beslisisngen zal op de lijst kunnen geraadpleegd worden.
Website: www.lokalepolitie.be/5461