Bouwverbod zomervakantie

Wanneer

Het bouwverbod voor vergunningsplichtige werken gaat in op 11 juli en blijft geldig tot 31 augustus. Voor de andere vakantieperiodes geldt geen bouwverbod.

Waar

De zone van het bouwverbod is beperkt tot de toeristische zone. De afbakening van de zone kunt u vinden in het plan dat deel uitmaakt van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Uitzondering

Onverminderd de toepassing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening waarin de afbakening van de zones in de gemeente Koksijde waar van 11 juli tot en met 31 augustus niet mag worden gebouwd, dient voor niet-vergunningsplichtige bouwwerken, die hinder veroorzaken dezelfde bouwstop te worden nageleefd, behoudens ingeval voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur.

Hierbij moeten de bepalingen van het hoofdstuk betreffende geluidshinder ook worden nageleefd. Het is verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken, dat de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het bewijs van de geluidshinder kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. Het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden kunnen voortbrengen is enkel toegelaten op werkdagen, zowel tijdens de dag als 's avonds en mag het niet van die aard zijn dat het de rust van de inwoners in het gedrang brengt.