U bent hier

Gemeentelijke ruimtelijke plannen

Bijzondere Plannen van Aanleg

Bijzondere plannen van Aanleg zijn een verfijning van het gewestplan. Per perceel wordt de bestemming en bouwmogelijkheden vastgelegd. Deze werkwijze is verouderd. Momenteel opteert men eerder voor ruimtelijke uitvoeringsplannen die aansluiten met de beoogde ruimtelijke ontwikkeling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Masterplannen - beeldkwaliteitsplannen

Reconversie militair domein, masterplan Oostduinkerke-Dorp en masterplan Leefbaar Koksijde-Dorp

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Voor bepaalde zones zijn bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van kracht. Deze voorschriften bieden ofwel meer rechtszekerheid of beogen een specifieke ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Vroeger werden deze mogelijkheden bepaald door BPA's. Gemeentelijke Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (nadien: GRUP's) sluiten meer aan de doelstellingen van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan).

Stedenbouwkundige verordeningen

De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bouwmogelijkheden van een perceel. Er zijn algemene en bijzondere voorschriften. De algemene voorschriften zijn voor het ganse grondgebied van de gemeente van toepassing. Ze worden vastgelegd in stedenbouwkundige verordeningen voor het rooien van bomen, afsluitingen, ontbrekende autostandplaatsen, woonkwaliteit, houtige beplantingen.