U bent hier

Benoemen van villa's en residenties

Wanneer

Een naam kan slechts worden toegekend na het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning of aan bestaande gebouwen. De benaming maakt dus geen deel uit van de stedenbouwkundige vergunning en gebeurt afzonderlijk.

Keuze

De gemeente stimuleert streekgebonden namen, dit verhoogt het vakantiegevoel.Dezelfde naam kan slechts één keer toegekend worden. De reeds toegekende namen vind je in de bijlage. Heb je nood aan inspiratie? Je kan suggesties nakijken op de lijst van het Davidfonds.

Hoe

Het voorstel wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd. Je kan gebruik maken van het online formulier.