U bent hier

Beleidsdocumenten

Beleidsplanningsperiode 2020-2025

Artikel 254 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld vóór het einde van het jaar. Dat meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur voor de gemeente en OCMW Koksijde samen en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan (2020-2025) en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Een eerste stap in de voorbereiding van het meerjarenplan was de opmaak van een omgevingsanalyse: hoe staat de gemeente er voor? Waar scoren we goed en waar minder? Met welke trends en evoluties moeten we rekening houden bij het uittekenen van toekomstig beleid? Omdat de gemeente overtuigd is van de meerwaarde van de SDG’s (Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties) én van de noodzaak om krachten te bundelen op lokaal niveau om deze te realiseren, werden de 17 SDG’s als uitgangspunt voor de omgevingsanalyse gehanteerd.

De omgevingsanalyse is een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025.

 

Datum van bekendmaking van deze beleidsdocumenten vindt u op de pagina Reglementen en verordeningen.

Lokaal bestuur (gemeente en OCMW) Koksijde meerjarenplan en rekeningen 2020-2025

orgaan datum 
beslissing
datum
bekendmaking
omschrijving download
GR-RMW 18/12/2023 21/12/2023 wijziging 6 - meerjarenplan
2020-2025(2026)
wijziging 6 - meerjarenplan
2020-2025(2026)
GR-RMW 26/06/2023 03/07/2023 jaarrekening 2022 jaarrekening_2022_gemeente_en_ocmw_koksijde.pdf
GR-RMW 19/12/2022 20/12/2022 wijziging 5 - meerjarenplan 2020-2025

wijziging 5 - meerjarenplan 2020-2025

GR-RMW 20/06/2022 22/06/2022 wijziging 4 - meerjarenplan 2020-2025
GR-RMW 20/06/2022 22/06/2022 jaarrekening 2021
GR-RMW 28/06/2021 02/07/2021 wijziging 3 - meerjarenplan 2020-2025

mjpw 2020-2025 3

GR-RMW 28/06/2021 30/06/2021 jaarrekening 2020

GR-RMW 14/12/2020 16/12/2020 wijziging 2 - meerjarenplan 2020-2025

GR-RMW 29/06/2020 08/07/2020 wijziging 1 - meerjarenplan 
2020-2025
GR-RMW 16/12/2019 20/12/2019 meerjarenplan 
2020-2025

Gemeente en OCMW Koksijde beleidsplanningsperiode 2014-2019

De jaarrekening 2019 (laatste jaar beleidsplanningsperiode 2014-2019).

Andere documenten kunnen opgevraagd worden via een aanvraag op info [at] koksijde.be.