U bent hier

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

Het A(utonoom) G(emeente)B(edrijf) Koksijde is een extern verzelfstandigd agentschap van de gemeente Koksijde.
Het is tevens een BTW-plichtige rechtspersoon met het ondernemingsnummer 0267390495.

Historiek

Het AGB Koksijde werd opgericht op 24/12/2001 bij ministerieel besluit.

Doel

  • een deel van het onroerend patrimonium van de Gemeente Koksijde te beheren en, in eerste instantie specifiek, de site van de Casino Koksijde optimaal te beheren voor de exploitatie van parkeergelegenheden;
  • de ontwikkeling en exploitatie van parkeergelegenheden;
  • de ontwikkeling en exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

Organen

Het AGB beschikt over een raad van bestuur bestaande uit 12 leden verkozen door de gemeenteraad.
Daarnaast is er een directiecomité bestaande uit 6 leden verkozen door de raad van bestuur.

De bekendmakingen kunt u hieronder vinden door op de knop van het bevoegd orgaan te drukken :

Directiecomité

Raad van bestuur

beslissend orgaan datum besluit datum publicatie onderwerp bijlage
raad van bestuur 19/06/2023 28/06/2023 vaststelling rekeningen 2022

raad van bestuur 30/05/2022 07/06/2022 vaststelling rekeningen 2021


raad van bestuur 30/05/2022 07/06/2022 vaststelling meerjarenplanaanpassing nr.3 periode 2020-2025

raad van bestuur 11/12/2023 19/12/2023 vaststellen meerjarenplanaanpassing nr. 4 periode 2020-2026

raad van bestuur 16/01/2023 25/01/2023 Wijziging rechtspositieregeling AGB Koksijde

 

raad van bestuur 11/12/2023 19/12/2023 Wijziging rechtspositieregeling AGB Koksijde