U bent hier

Uittreksel nationaliteitsbewijs

Een uittreksel nationaliteitsbewijs of een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dit attest kan gevraagd worden wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarbij de Belgische nationaliteit vereist is door de wet.

Voorwaarden

  • Je hebt de Belgische nationaliteit.
  • Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Met dit attest kan de aanvrager zijn Belgische nationaliteit aantonen.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het nationaliteitsbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Niet-Belgen moeten zich hiervoor richten tot hun ambassade of consulaat in België of hun eigen nationale overheid.