U bent hier

Uittreksel levensbewijs

Het uittreksel levensbewijs of bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat kunnen je soms dit document vragen. Zo hoef je zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde mag dit bewijs ook opvragen.