U bent hier

Spontaan solliciteren bij gemeentebestuur Koksijde

Geïnteresseerd in een functie bij de gemeente Koksijde?

  • Download het sollicitatieformulier en stuur dit volledig ingevuld en eventueel aangevuld met uw cv op naar Gemeente Koksijde - t.a.v. dienst Personeel & HR - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde. of

of:

  • Solliciteer onmiddellijk via het online sollicitatieformulier.

OPGELET: deze handelingen zijn niet gelijk aan solliciteren voor een functie die vacant werd verklaard, hiervoor moet apart gesolliciteerd worden zoals de werkwijze beschreven bij de 'kandidatuurstelling'!

Indien u één van de 2 bovenstaande stappen hebt gevolgd, dan komt u terecht in ons sollicitatiebestand. U ontvangt een bericht per mail of telefonisch wanneer een gepaste functie vacant wordt verklaard.

Het sollicitatiebestand wordt ongeveer jaarlijks hernieuwd. Hierbij wordt u door ons aangeschreven en kan u uw sollicitatie hernieuwen. Zorg er ook voor dat wijzigingen (o.a. adres) tijdig in uw dossier worden aangepast.

Diplomavoorwaarden

De functies zijn onderverdeeld in 5 niveaus. U kan enkel deelnemen aan selectieprocedures als u aan de diplomavoorwaarden voldoet:

  • niveau A: ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs;   
  • niveau B: ofwel een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
  • niveau C: een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
  • niveau D: geen diplomavereiste, tenzij anders bepaald in de aanvullende aanwerving- en bevorderingsvoorwaarden;
  • niveau E: geen diplomavereiste

Diploma behaald in het buitenland?

U moet een gelijkwaardigheid aanvragen bij de instantie NARIC. Uiterlijk op de datum vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen moet u het bewijs van gelijkwaardigheid voorleggen.

Als u geen gelijkwaardigheidsbewijs kan voorleggen, zal uw kandidatuur niet weerhouden kunnen worden. 

Meer informatie: NARIC-Vlaanderen www.naric.be

Taalkennis voor het personeel van lokale besturen

Een kandidaat-personeelslid moet zijn kennis van het Nederlands bewijzen a.d.h.v. het diploma of studiegetuigschrift behaald in het Nederlandstalig onderwijs of één van de andere wijzen vermeld in de infobrochure taalkennis.