U bent hier

Sporen van onbekend middeleeuws grafveld gevonden

Op de werf waar het nieuwe politiekantoor komt, vonden arbeiders net na kerstmis sporen van menselijke resten. Nieuwe opgravingen onder toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed deze week geven aan dat het wellicht gaat om middeleeuwse grafcontexten, waarschijnlijk gelinkt aan de Duinenabdij. Eind vorig jaar werd op dezelfde werf nog de konijnenwarande van de abdij aangetroffen.

De bouw van het nieuwe politiehuis blijft voor het team van het Abdijmuseum archeologische verrassingen opleveren. Dat in die omgeving de middeleeuwse warande van de Duinenabdij lag, konden we op basis van het schilderij van Pieter Pourbus vermoeden. Sporen daarvan werden enkele jaren geleden al aangetroffen. Een proefsleuf eind 2016 liet toe de contouren beter te schetsen. Daarna werd het terrein vrijgegeven om de werkzaamheden verder te zetten. Nu zijn er diverse stoffelijke resten aangetroffen, en dat is bijzonder intrigerend.

De kraan zit intussen al behoorlijk diep. Onder de toplaag van zand, die de omgeving overstoof toen de abdijgebouwen opgeheven waren, treffen we een humusrijke laag aan, en daaronder een kleipakket en de oerbodem. Die lagen kunnen herkend worden aan de verkleuringen van de bodemstructuur. In de humusrijke laag botsten oplettende kraanlui op een menselijke schedel en enkele beenderen. Ondertussen zijn er al 28 grafcontexten ontdekt, waaronder enkele kinderen, wat dus wijst op een grafveld. Wellicht zullen nog meer menselijke resten ontdekt worden.

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert opgetogen en verrast op de vondst: “we zijn heel blij met deze nieuwe ontdekking. We hadden al de konijnenwarande ontdekt, en nu bestaat de kans dat we te maken hebben met sporen die verwijzen naar het prille begin van de abdij. Als burgemeester ben ik het Agentschap Onroerend Erfgoed heel erg dankbaar dat ze zo snel ter plaatse zijn gekomen. Dankzij de snelle interventie van het Agentschap kunnen we de informatie rond de grafcontexten verzamelen, zonder dat de bouwwerken aan het nieuwe politiekantoor vertraging oplopen.”

“We zijn bijzonder benieuwd naar de betekenis van deze stoffelijke resten”, zegt Gianna Hubert, collectiebeheerder van het Abdijmuseum. Samen met collega Kaat Vandoorne, stond zij in voor de eerste vaststellingen. “Dat er op deze plaats mensen begraven werden, was ons onbekend. Het gaat wellicht om heel bewuste begravingen, want de omtrekken van verschillende doodskisten tekenen zich af.”

Vanuit het Abdijmuseum Ten Duinen werd de vondst gemeld aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, waardoor Marc Dewilde in de eerste week van januari ter plaatse kwam om de situatie te evalueren. Als verantwoordelijke voor de archeologische opgravingen in heel West-Vlaanderen is hij deze week met zijn team in Koksijde om de sporen uit te graven. De vondsten worden meegenomen voor verder onderzoek, waaronder fysisch-antropologisch onderzoek en C14-dateringen. Het verdere onderzoek moet uitsluitsel geven over de specifieke context van deze graven, of ze al dan niet te maken hebben met de abdij.

Voor de geschiedenis van Koksijde en de Duinenabdij zijn de vondsten vlakbij de abdijsite bijzonder interessant. Dit toont aan dat ook de aanpalende percelen, naast het eigenlijke abdijdomein, nog steeds waardevol archeologisch materiaal bevatten. Het onderzoek ervan helpt de geschiedenis van de abdij en haar onmiddellijke omgeving te reconstrueren. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

Vertel het verder