U bent hier

Beperkingen gebruik water blijven van kracht in West-Vlaanderen

De situatie in de waterlopen in West-Vlaanderen wordt stilaan kritiek. Er was de afgelopen dagen, in tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, amper neerslag in West-Vlaanderen. Meerdere gemeenten kenden zelfs nog geen regenval. Het peil van de waterlopen daalt verder. Alle beperkende maatregelen blijven tot half juli van kracht.

Door de aanhoudende droogte werd beslist dat er vanaf donderdag 22 juni 2017 geen water meer verspild mag worden. Daardoor wordt onder andere auto's wassen, gras sproeien en zwembaden vullen met leidingwater verboden.

Opnieuw hoge temperaturen op komst

Komend weekend is er een verhoogde kans op neerslag in West-Vlaanderen. Onvoldoende, om een positieve invloed te hebben op het peil van de waterlopen. Volgende week sturen de weersvoorspellingen opnieuw aan op droogte en hoge temperaturen, tot zelfs 30 graden. Het is noodzakelijk om de beperkende maatregelen aan te houden.

Drinkwatervoorraad in gedrang

De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Half juli is er de piek van het toeristisch seizoen waarbij de het drinkwaterverbruik verdubbelt. Met de huidige beperkte watervoorraad komt de bevoorrading tot het eind van de zomer in gedrang. Het verbod op gebruik van drinkwater voor wassen van auto’s en sproeien van het gazon blijft in voege.

Meer controles om overtredingen tegen te gaan

Op het terrein zijn er al enkele overtredingen vastgesteld. Het niet respecteren van de verbodsbepalingen leidt tot onomkeerbare schade. Bovendien stellen zich serieuze veiligheidsrisico’s door transporten met tractoren bij nacht, zelfs onverlicht.

Het is meteorologisch niet mogelijk dat de regenputten nog voldoende watervoorraad bevatten.

De gouverneur vraagt aan de politiediensten om sterker in te zetten op handhaving. Meer controles en inbeslagname van voertuigen. Wie kwistig met zijn drinkwater omgaat, riskeert een controle van zijn regenput met een staalname om te achterhalen of het wel degelijk regenwater is. Als de versterkte handhaving niet effectief blijft, zijn bijkomende beperkende maatregelen aan de orde, zoals een verbod om water te tappen uit de Leie en het kanaal Roeselare-Leie.

De provincie West-Vlaanderen verzamelt samen met de waterbeheerders en landbouworganisaties alle gegevens om de uitzonderlijke droogte te laten erkennen als ramp.

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem -en plonsbaden, van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Politiebesluit

Gerelateerde artikels

 

Vertel het verder