U bent hier

Leerlingenvervoer van en naar school

De gemeente Koksijde voorziet schoolbusvervoer voor de lagere schoolkinderen die schoollopen in de gemeentescholen Koksijde en Oostduinkerke en de vrije basisscholen Koksijde en Oostduinkerke.

Zo krijgt elke leerling de kans om op school en terug naar huis te geraken. Hiervoor worden 2 bussen ingelegd: één voor de leerlingen van Oostduinkerke  en Wulpen en een andere voor Koksijde en Sint-Idesbald.

Gebruik bus leerlingenvervoer naar en van school, ochtend en avondrit

 1. Elke leerling die schoolloopt in de gemeentelijke- of de vrije basisscholen te Koksijde of Oostduinkerke kan een aanvraag tot gebruik van de schoolbus indienen via de school of via het digitaal loket.
   
 2. De ouders/voogden vullen hiervoor het aanvraagformulier in en geven ook de schriftelijke toestemming opdat hun kind al of niet alleen naar huis mag gaan, en dit vanaf de gekozen halte.
   
 3. De aanvragen worden genoteerd op een wachtlijst.  De ouders worden tijdig op de hoogte gebracht of hun kind al dan niet meekan op 1 september.
   
 4. De toewijzing van een plaats op de bus gebeurt op basis van de hieronder vermelde voorrangsregels (in volgorde van de eerste voorrang):
 • Perimeter rond de school (+2km; 2 km; 1,5 km; 1 km; 0,5 km); leerlingen die het verst wonen krijgen voorrang, leerlingen die op minder dan 0,5 km wonen komen via eigen transportmiddelen naar school
 • Peuters, kleuters en leerlingen tem 4e leerjaar krijgen voorrang
 • Leerlingen uit 5e of 6e leerjaar die samen met jongere broer of zus meegaan krijgen voorrang
 • Leerlingen uit 5e en 6e leerjaar

Traject en haltes

Er rijden elke dag 2 bussen. Eén bus verzorgt de rit van de scholen in Koksijde (grondgebied Koksijde en Sint-Idesbald) en een tweede bus verzorgt de rit van de scholen in Oostduinkerke (grondgebied Oostduinkerke en Wulpen).

Het traject en de haltes zijn vastgelegd en kunnen slechts 2 maal per schooljaar gewijzigd worden, nl na Kerstvakantie en na Paasvakantie. Deze haltes zijn uitgezet om een optimale rit te kunnen uitvoeren. De bus stopt enkel nog op de door het Schepencollege goedgekeurde opstaplijst. Deze opstaplijst wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

Enkel bij omleidingen (bv door wegenwerken) kunnen enkele haltes tijdelijk geschrapt of aangepast worden. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht wanneer het om voorziene omleidingen gaat door de busbegeleider.

Busabonnement

Wie gebruik maakt van de schoolbus schaft zich een abonnement aan. Dit is een abonnement voor een volledig schooljaar en is dus geldig tot 30 juni.

Er zijn 3 periodes voorzien. Periode 2 en 3 gelden enkel voor nieuwe leerlingen. 

Nieuwe leerlingen die ingeschreven worden tijdens het schooljaar (instappers, veranderen van school, verhuis, …) kunnen enkel nog inschrijven indien er nog plaatsen beschikbaar zijn op de bus.

 • Periode 1: 1 september tem 30 juni
 • Periode 2: Na nieuwjaar tem 30 juni
 • Periode 3: Na paasvakantie tem 30 juni

Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen van het 1e leerjaar tot en met het 4e leerjaar en leerlingen van het 5e en 6e leerjaar.

Per periode geldt een normaal tarief en een sociaal tarief. Ouders die kunnen genieten van Sociaal Tarief dienen een attest voor te leggen van het Sociaal Huis.

Tarieven zijn terug te vinden in het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er zijn beperkte plaatsen op de bus. Het abonnement kan aangekocht worden zolang er plaatsen beschikbaar zijn, wanneer bij inschrijving geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt de leerling op een wachtlijst gezet.

De betaling van het abonnement zal gebeuren via facturatie. Er is een betalingstermijn van 30 dagen. Bij wanbetaling zal het abonnement opgeschorst worden tot de betaling in orde is.

Inschrijving

De inschrijvingen gebeuren via de vaste busbegeleiders, via het schoolsecretariaat of via het elektronisch inschrijvingsformulier.

 • Voor de leerlingen die gebruik maken van de bus Koksijde-St Idesbald:
  Busbegeleider: Kelly Vermeulen - 0499/69 17 03 - buskoksijde [at] koksijde.be
 • Voor de leerlingen die gebruik maken van de bus Oostduinkerke-Wulpen:
  Busbegeleider: Isabelle Vanthournout - 0491/35 63 04 - busoostduinkerke [at] koksijde.be

Voor alle informatie omtrent busvervoer kunt u steeds terecht bij de busbegeleiders of via het schoolsecretariaat.