U bent hier

Jobstudenten bij de gemeente

Seizoen 2017

                                                                                   Jobstudenten gezocht (zomervakantie)!

 

Vooral tijdens de schoolvakanties doet het gemeentebestuur Koksijde beroep op gemotiveerde jobstudenten voor diverse functies. Ook contractuele personeelsleden kunnen zich kandidaat stellen, zie rubriek seizoenspersoneel.

Al jobstudent geweest?

De jobstudenten die tijdens het seizoen 2016 bij ons gemeentebestuur tewerkgesteld waren, ontvangen per post halfweg januari 2017 een sollicitatieformulier voor het seizoen 2017. Het formulier moet ingevuld terug bezorgd worden aan de dienst Personeel & HR tegen 10 februari 2017.

Eerste maal jobstudent?

Nieuwe jobstudenten kunnen vanaf 1 februari 2017 het sollicitatieformulier downloaden. Het formulier moet voor 1 maart 2017 ingediend worden om in aanmerking te komen voor de eerste aanstellingen. Het hele seizoen kunnen nog sollicitatieformulieren worden ingediend. Je komt dan terecht op de reservelijst. Het sollicitatiebestand blijft telkens geldig tot 30 september van het jaar waarin je solliciteerde.
Bij jouw sollicitatieformulier hoef je nog geen uittreksel uit het strafregister bij te voegen. Dit wordt enkel opgevraagd aan de aangestelde jobstudenten. Je hoeft ook geen kopie van jouw identiteitskaart bij jouw sollicitatie te voegen.

Aanstelling

In de eerste helft van de maand mei worden alle kandidaten, per brief, verwittigd van hun eventuele aanstelling.
Niet-aangestelde kandidaten blijven op de reservelijst en worden gecontacteerd indien ze toch worden aangesteld in vrijgekomen plaatsen.

Vrije dagen

Indien je werd aangesteld voor een bepaalde periode wordt dan ook van jou verwacht dat je de volledige periode beschikbaar bent. Bij uitzondering kunnen er vrije dagen in het uurrooster worden aangevraagd (vb. proclamatie, huwelijk, begrafenis, herexamens). Een reeds gereserveerde reis is geen geldige reden om een vrije dag aan te vragen. Leg dus op voorhand geen verplichtingen vast tijdens jouw tewerkstellingsperiode.

Voor de aanvraag van een vrije dag moet je een bewijsstuk bezorgen aan de dienst personeel & HR. Het bewijsstuk moet je minstens 4 weken voor het begin van de tewerkstelling indienen. Als we dit later ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat je zal moeten verzaken aan de aanstelling. Tijdens jouw tewerkstelling zullen wij geen aanvragen voor vrije dagen of wissels meer aanvaarden (tenzij wegens overmacht bv. begrafenis). Wees dus tijdig met jouw aanvraag. 

Alle info betreffende de onthaalmomenten/kledijafhaling kan je hier downloaden in het voorjaar van 2017.

LET OP: Gelieve geen sollicitatieformulieren 'seizoen 2016' te gebruiken als sollicitatie voor het seizoen 2017.

Buiten seizoen

Ook buiten de zomermaanden is het gemeentebestuur op zoek naar dynamische jobstudenten om een aantal diensten te versterken:

Zwembad of Kinderopvang - tussenvakanties

De sollicitatieformulieren zwembad/kinderopvang die ingediend worden tegen vrijdag 13 januari 2017 worden in aanmerking genomen voor de eerste aanstelling tijdens de krokusvakantie.
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 10 februari 2017 worden in aanmerking voor de eerste aanstelling tijdens de paasvakantie.

Zwembad of Kinderopvang - weekendwerk

Om te solliciteren voor weekends en feestdagen, moet je de betreffende rubriek op het sollicitatieformulier zwembad/kinderopvang invullen en indienen tegen vrijdag 9 december 2016 om in aanmerking te komen voor de eerste aanstelling tot aan de krokusvakantie.     
De formulieren die ingediend worden tegen vrijdag 3 februari 2017 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling tot aan de paasvakantie. De formulieren die ingediend worden tegen woensdag 1 maart 2017 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling tot aan de zomervakantie.

Sportkampen

Voor het paasverlof zijn we ook op zoek naar enthousiaste sportmonitoren voor het begeleiden van sportkampen (omnisportkamp). Ervaring en/of studies in die richting zijn een vereiste!
De sollicitatieformulieren die ingediend worden tegen vrijdag 10 februari 2017 komen in aanmerking voor de eerste aanstelling tijdens de paasvakantie.

Aanwervingsvoorwaarden

Student 

  • Maximum 475 uur vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffingen
  • Opgelet: vanaf 1/1/2017 zal elke student beschikken over een contingent van 475 uren in plaats van 50 dagen. Meer informatie kan je vinden via de website van Student at Work.

Monitor

  • Maximum 25 dagen
  • Cumuleerbaar met tewerkstelling als student

Met de toepassing Student at Work kan je nagaan hoeveel uren je reeds gewerkt heeft in een kalenderjaar.

Je moet per functie aan diverse aanwervingsvoorwaarden voldoen en kan hiervoor enkele opleidingen volgen.

Kandidatuurstelling

Download de hierboven vermelde sollicitatieformulieren of vraag ze aan de dienst Personeel & HR en voor meer informatie kunt u terecht op volgend telefoonnummer 058 53 34 18 of mailen personeelsdienst [at] koksijde.be t.a.v. Evelien Maes.

U dient deze terug te bezorgen op volgend adres:
Gemeentebestuur Koksijde – dienst Personeel & HR – Zeelaan 303 te 8670 Koksijde.