U bent hier

Geplande werken

Voor volgende werken is de administratieve procedure lopende:

Zeedijk Koksijde

Fase George Grardplein - Ster der Zee

 • De wandelweg van de Zeedijk wordt vernieuwd met kleiklinkers, naar analogie van de reeds vernieuwde delen.
 • Nieuw: zeedijkgroen wordt voorzien in esthetische plantbakken met geïntegreerde zitbanken.
 • Uitvoering door aannemer Seru uit Veurne.
 • Kosten: € 1 029 965,92
 • Tijdens de werken zal de wandeldijk niet toegankelijk zijn voor voetgangers. Als de aannemer overdag aan het werk zal zijn, zal de rijweg ook afgesloten zijn voor auto's en fietsers omwille van veiligheidsredenen. Voetgangers kunnen steeds wandelen op het voetpad tegen de gebouwen.
 • Start werken: 02/10/2017 - van G. Grardplein naar Ster der Zee 

Fase Ster der Zee - J. Jordaenstraat

 • In tegenstelling tot eerdere berichten zullen hier geen ondergrondse garages worden gebouwd. De wandeldijk wordt vernieuwd en voorzien van plantvakken, in analogie met de andere fase.
 • Het deel tussen de J. Jordaenstraat en Middelkerkestraat: volledige vernieuwing van de rijweg, inclusief DWA-riolering. Er wordt ook een RWA-riolering voorzien.
 • Dienst der Kust zal ook enkele werken uitvoeren: vernieuwen van de zeedijkleuning waar nodig, vernieuwen van trappen naar het strand en herstelling van het zeedijklichaam waar nodig.
 • Kosten: € 1 769 528,14 (incl. BTW) waarvan € 302 273,73 (incl. BTW) ten laste van de Vlaamse Overheid, Dienst der Kust.
 • De aannemer is nog niet gekend. De aanbesteding is nog lopende.
 • Start werken: november onder voorbehoud

Vernieuwde Zeedijk

 

 

 

 

 

 

 

Diverse werken in Oostduinkerke

Vanaf het najaar worden enkele werken uitgevoerd op grondgebied Oostduinkerke:

 • Hogeweg: rioleringswerken
 • Polderstraat: aanpassingswerken, vernieuwen van de straatkolken, verwijderen van klinkers op de kruispunten en vervangen door asfalt
 • Zandzeggelaan: aanleg voetpad
 • Hazebeekstraat: aanleg voetpad zodat schoolkinderen die gebruik maken van de sporthal niet meer over de parking moeten wandelen
 • Langeleedstraat (ter hoogte van munitiedepot): aanpassen enkele kruispunten
 • Fezantestraat: aanleg fiets/wandeldoorsteek tussen verkaveling Matexi en Fezantestraat

Kosten: € 738 967,33 (incl. BTW)

Aanbesteding is lopende, van zodra een coördinatievergadering heeft plaats gevonden, kan meer info worden gegeven.

 

Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar technischbureau [at] koksijde.be

 

Via de kaart van geopunt.be kunt je de wegeniswerken en evenementen raadplegen die mogelijk hinder veroorzaken.