U bent hier

Bijzondere Plannen van Aanleg

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA) zijn een verfijning van het Gewestplan Veurne-Westkust (KB 6.12.1976). De plannen leggen per perceel de bestemming vast binnen het plangebied. De geldende plannen binnen de gemeente vind je hier onder:

BPA's Koksijde

BPA Middenlaan (14)

goedgekeurd per KB: 20.06.1957
gewijzigd per KB: 29.06.1961
herziening per KB: 24.02.1977

BPA Zeedijk (Oostduinkerke)

goedgekeurd per KB: 28.08.1970

BPA Koningstraat (34)

goedgekeurd per MB: 05.03.1973

BPA Artanstraat

goedgekeurd per KB: 10.03.1979

BPA Terrasse (2a)

goedgekeurd per MB: 22.10.1991

BPA Bad-Oost-Blekker (3)

goedgekeurd per MB: 03.09.1991

BPA Sportcentrum (32)

goedgekeurd per MB: 30.10.1991

BPA Pelikaanstraat

goedgekeurd per MB: 23.03.1994

BPA Maartenoom

goedgekeurd per MB: 06.09.1994

BPA Kerkhof (16)

goedgekeurd per MB: 07.04.1997

BPA Kerkhof (17)

goedgekeurd per MB: 07.04.1997

BPA School (12)

gedeeltelijke herziening: 09.06.1998

BPA Geraniumlaan

goedgekeurd per MB: 19.01.1999

 

BPA Zeedijk Koksijde (20)

goedgekeurd per MB: 17.06.1999
vervallen op 21.10.2016